Lingva Konsultejo

El Akademio de Esperanto
Iri al: navigado, serĉi


Lingva Konsultejo

La Akademio de Esperanto en 1999 starigis sekcion Lingva Konsultejo (kiu ĝis 2007 nomiĝis komisiono). Ĉiu Esperanto-uzanto povas turni sin al la Lingva Konsultejo kun difinitaj lingvaj demandoj por ricevi konsilon aŭ rekomendon. Demandojn pri vortfarado (novaj nocioj, terminoj) la Lingva Konsultejo povas respondi relative rapide; komplikaj gramatikaj problemoj kutime postulas pli longan tempon. La respondoj ne estas decidoj de la Akademio de Esperanto, sed rekomendoj de la Lingva Konsultejo; tamen la Akademio esperas, ke utilas tiu ĉi rapida servo, pri kies manko oni ofte plendis.


Publikigado de respondoj

La Lingva Konsultejo ekde Decembro 2011 publikigas elektitajn respondojn.


Kiel demandi la Lingvan Konsultejon?

Vi povas sendi retpoŝton al konsultejo@akademio-de-esperanto.org.

La Lingva Konsultejo ne povas akcepti demandojn per telefono.

Klare formulu la demandojn, kaj demandu konkrete. Bonvolu indiki ĉe urĝaj demandoj, ĝis kiam vi esperas ricevi respondon. Rapidan respondon ni povas garantii nur al demandintoj, kiuj indikis sian ret-adreson.

La sekcio petas nepre ne sendi bagatelajn demandojn, kiujn povas respondi ĉiu sperta esperantisto serĉante en vortaroj kaj aliaj konsult-libroj. (Vidu ankaŭ la regularon sube.)


Konsultejanoj

Membroj de la Akademio: Kirilo Brosch, Renato Corsetti, Probal Dasgupta, Simon Davies, Edmund Grimley Evans, HIROTAKA Masaaki, Jesper Jacobsen, Boris Kolker, Markos Kramer, François Lo Jacomo, Anna Lowenstein, Julian Modest, Paŭlo Moĵajev, Brian Moon, Barbara Pietrzak, Orlando Raola, Alexander Shlafer, Amri Wandel, Bertilo Wennergren.

Korespondantoj de la Akademio: Wael Al-Mahdi, Esther Schor.

Entute: 21 akademianoj kaj korespondantoj estas membroj de la Lingva Konsultejo.


Regularo de Lingva Konsultejo de la Akademio de Esperanto

La demandoj senditaj retpoŝte (konsultejo@akademio-de-esperanto.org) venas rekte al la retgrupo de la Lingva Konsultejo.
Tiuj, kiuj ne povas sendi demandon interrete, povas uzi paperpoŝton. La formala adreso por tiaj demandoj estas tiu de la direktoro. Li akceptas demandojn per ordinara letero, sed ne per telefono. Se oni faras demandon al alia Akademiano, tiu ĉi transdonu ĝin al la direktoro de la Lingva Konsultejo. La direktoro analizas la demandon kaj transdonas ĝin, eventuale kun komentoj, al la konsultejanoj.
La konsultejanoj klopodas respondi kaj pridiskuti la demandon ene de la retgrupo de la Lingva Konsultejo ĝis la indikita tempolimo (aŭ, se tempolimo ne estas indikita, laŭeble plej rapide).
Rezulte de la diskutado inter la konsultejanoj, la direktoro verkas la respondon kaj sendas ĝin al la demandinto (kun kopio al la konsulteja ret-grupo) kaj decidas ĉu necesas publikigi la respondon en la retpaĝaro de la konsultejo aŭ/kaj transsendi ĝin al la Esperanto-gazetaro kaj gravaj movadaj instancoj (precipe UEA).
Se la demando estas aparte malfacila, sed interesa, la direktoro povas prezenti ĝin al alia koncerna sekcio aŭ al la Pleno de la Akademio por plia studado.
La estraro de la Akademio decidas, ĉu aperigi rekomendojn de la konsultejo en siaj cirkuleroj kaj en sia publika informilo.