AKADEMIO DE ESPERANTO

OFICIALAJ INFORMOJ

Numero 9 - 2007 05 03

La Akademio de Esperanto ĵus reorganizis la Sekcion Konsultejo, kiun provizore, ĝis la elekto de nova direktoro, prizorgas akademiano Boris Kolker.

La Akademio de Esperanto en 1999 starigis la Konsultejon de la Akademio, al kiu povas turni sin ĉiu Esperanto-uzanto per difinitaj lingvaj demandoj por ricevi konsilon aŭ rekomendon. Demandojn pri vortfarado (novaj nocioj, terminoj) la komisiono povas respondi relative rapide; ĉe komplikaj gramatikaj problemoj kutime daŭras pli longe. La respondoj ne estas decidoj de la Akademio de Esperanto, sed rekomendoj de la membroj de la Sekcio; tamen la Akademio esperas ke utilas tiu ĉi rapida servo, kiel pruvis la praktiko de la lastaj jaroj, kiam la Konsultejon gvidis Stefan Maul.

Kiel demandi de la Konsultejo?

Vi povas:

  1. Preferinde uzi la demando-formularon, kiun oni trovas en http://akademio-de-esperanto.org/konsultejo/demandi.html
  2. sendi retpoŝtan mesaĝon al “konsultejo” ĉe “akademio-de-esperanto.org”
  3. sendi leteron al la provizora prizorganto de la Konsultejo: Boris Kolker, 2487 North Taylor Rd, Apt 11, Cleveland Heights, OH 44118, Usono

La Konsultejo ne akceptas demandojn per telefono.

Klare formulu viajn demandojn, kaj demandu konkrete. Rapidan respondon ni povas garantii nur al demandintoj, kiuj disponas pri ret-adreso aŭ telefakso.

La Sekcio Konsultejo petas, nepre ne sendi bagatelajn demandojn, kiujn povas respondi ĉiu sperta esperantisto, serĉante en vortaroj kaj aliaj konsult-libroj.


La estraro de la Akademio de Esperanto interkonsente kun la koncernata provizora prizorganto de la Sekcio Konsultejo: Geraldo Mattos, prezidanto, Brian Moon, vicprezidanto, Probal Dasgupta, vicprezidanto, Renato Corsetti, sekretario, kaj Boris Kolker, provizora prizorganto.