AKADEMIO DE ESPERANTO

AKTOJ de la AKADEMIO 1963-1967

Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto – N° 9

ADMINISTRACIA PARTO


AKADEMIO de ESPERANTO

* * *

Estraro

Prezidanto : Prof. G. Waringhien.

Vicprezidanto : D‑ro P. Neergaard, Lekt. A. D. Atanasov.

Sekretario-Kasisto : S‑ro R. Bernard.

Sekcioj
Sekcio pri la gramatiko.

Direktoro : Mag. D. B. Gregor.

Membroj : A. Albault, H.A. de Hoog, I. Lapenna, J. Régulo Pérez, T. Pumpr, J. H. Rosbach, G. G. Sevak, K. E. Vilborg.

Sekcio pri la ĝenerala vortaro.

Direktoro : A. Albault.

Membroj : A. Atanasov, D. B. Gregor, N. Kawasaki, J. Régulo Pérez, R. Rossetti, V. Setälä, K. E. Vilborg.

Sekcio pri la teknikaj vortaroj.

Direktoro : A. R. Haferkorn.

Membroj : N. Kawasaki, ...

Korespondanto : A. Broise.

Sekcio pri Bibliografio.

Direktoro : P. Neergaard.

Membroj : ...

Sekcio pri Literaturo.

Direktoro : W.Auld.

Membroj : R. Bernard, J. Régulo Pérez, R. Rossetti.

Sekcio pri Prononcado.

Direktoro : C. Støp-Bowitz.

Membroj : A. D. Atanasov, Cl. Conterno.

LISTO DE LA AKADEMIANOJ

* * *

1. Laŭ la alfabeta ordo.

(La liveritaj indikoj estas sinsekve: nomo, antaŭnomo(j), ĉefa akademia diplomo, nuna funkcio aŭ profesio, adreso. La membroj, pri kiuj kelkaj indikoj mankas aŭ estas eraraj, bonvolu informi la Sekretarion por venonta eldono.)

ALBAULT André – D‑ro pri medicino, – Oftalmologo – 32 Av. Etienne-Billières, 31-TOULOUSE-03, Francujo.

ARISTE Paul – D‑ro pri filologio – Prof. de finno-ugraj lingvoj ĉe la Univ. de Tartu, membro de la Soveta Akademio – Jakobsoni 7-A, TARTU, Estonio, Sovet-Unio.

ATANASOV Atanas Danĉev – Diplomito pri slava filologio kaj pri ekonomikaj sciencoj – Emerita Instruisto de bulgara lingvo kaj filologio en gimnazio, eksa eksteretata kunlaboranto ĉe la Instituto de bulgara lingvo de la Akademio de Sciencoj, eksa Direktoro de industriaj fabrikoj – Vl. Poptomov 48, SOFIA, Bulgarujo.

AULD William – Magistro de la Glasgova Univ. pri angla lingvo kaj literaturo – Ĉefinstruisto kaj Vicdirektoro de urba mezlernejo – 20 Harviestoun Road, DOLLAR, Skotlando-Britujo.

BERNARD Roger – Direktoro de firmo – 26 rue Pierre-Joigneaux, 92-BOIS-COLOMBES, Francujo.

BOKAREV E. A. – D‑ro pri filologiaj sciencoj – Prof., ĉefo de sekcio pri kaŭkazaj lingvoj en Lingvoscienca Instituto – Volhonka 18/2, MOSKVA G‑19, Sovet-Unio.

BOULTON Marjorie – Magistrino de la Oksforda Univ. pri angla lingvo kaj literaturo – Direktorino de Seminario por instruistinoj – Charlotte Mason College, AMBLESIDE, Westmorland, Anglujo.

BUGGE-PAULSEN Rolf E. – Abituriento – Emerita infanteria Kapitano – Dunkersgate 3‑A, OSLO‑3, Norvegujo.

BUTLER Montagu Christie – Licenciulo de la Reĝa Akademio de Muziko – Emerita orgenisto kaj muzik-instruisto – 1 Ayliffe Close, Cambridge Gardens, KINGSTON-on-THAMES, Surrey, Anglujo.

COLLINSON William Edward – D‑ro de la Heidelberga Univ. pri filozofio – Emerita Prof. pri germana lingvo ĉe la Liverpola Univ. – 8 Aigburth Drive, Flat 6, LIVERPOOL‑17, Anglujo.

CONTERNO-GUGLIELMINETTI Clelia – D‑rino pri beletristiko – Prof. en Seminario por instruistoj – Viale XXV Aprile 151, 10133-TORINO, Italujo.

CSEH András – eksa Pastro katolika – Direktoro de Internacia Esperanto-Instituto – Riouwstraat 172, DEN HAAG, Nederlando.

DOMINGUES Carlos A. G. – D‑ro pri juro – Prof.; Teknika Konsilisto de la Brazila Instituto de Geografio kaj Statistiko – rua Alvaro Alvim 27/61, RIO DE JANEIRO, Brazilo.

DOWNES William John – Magistro pri filozofio kaj teologio ĉe la Londona Univ. – Emerita prof.; Pastro de Kongregaciaj Eklezioj – The Manse, PLYMTREE-CULLOMPTON, Devon., Anglujo.

FAULHABER Frits A.F. – Pensiita ĉefdompentristo – Marathonsweg 15‑II, AMSTERDAM‑Z. II, Nederlando.

GREGOR Douglas Bartlett – Magistro pri klasikaj lingvoj ĉe la Oksforda Univ. – Prof. Pri latina, greka kaj itala lingvoj en liceo – 34 Watersmeet, NORTHAMPTON, Anglujo.

ĜUĜEV Stojan Stoar – Diplomito de la ŝtata Akademio de Muziko en Sofio, Doktoro de la Pariza Sorbonne – Prof. kaj Katedestro pri muzikologio ĉe la Sofia Konservatorio – Bul. Ruski 33, SOFIA, Bulgarujo.

HAFERKORN A. Rudolf – Diplomita Inĝeniero ĉe la Dresdena Teknika Univ. – Emerita Supera Poŝtkonsilisto de la Germana Telekomunika Servo – Edeldorfer Weg 28‑A, 8480 WEIDEN i. d. OBERPFALZ, Federacia Germanujo.

HODAKOWSKI Tadeo Kazimiro – Magistro de la Krakova Univ. pri juro, pri filozofio kaj pri pola filologio – Direktoro de teknika mezlernejo – Kosciuszki 26, NOWY SACZ, Polujo.

HOOG Hendrik Arie de – Diplomito pri instruado de matematiko, de la franca kaj angla lingvo – Direktoro de mezlernejo – Archimedesweg 68, AMSTERDAM‑6, Nederlando.

JUNG Theodor August Heinrich – Eldonisto kaj eksgazetredaktoro – Harstenhoekweg 223, SCHEVENINGEN, Nederlando

KALOCSAY Kálmán – D‑ro pri medicino – Eksĉefkuracisto de Budapesta Hospitalo por infektaj malsanoj; Prof., Korespondanto de la Medicina Akademio – Nyúl utca 4. II, BUDAPEST‑II, Hungarujo.

KAWASAKI Naokazu – Diplomito de la Waseda Univ. – Ŝtat-universitata Prof. pri lingvoscienco ĉe la Osaka Univ. – II‑49 Bandai-higasi, Sumiyosiku, OSAKA, Japanujo.

LAPENNA Ivo – D‑ro pri internacia juro ĉe la Zagreba Univ. – Prof. (Reader) pri Soveta kaj Orienteŭropa juro ĉe la Londona Univ. – 77 Grasmere Av., WEMBLEY, Middlesex, Anglujo.

LIPPMANN Walter – D‑ro pri juro – Advokato – Grillparzerstrasse 4, 2000 HAMBURG 22, Federacia Germanujo.

MIJAKE Ŝihej – Diplomito de la Japana Scienca Konsilio pri literaturscienco – Administranta Direktoro de Japana Esperanto-Instituto – Hongo 2.2.14, TOKIO, Japanujo.

NAKAMURA Teruo – Diplomito de komerca altlernejo – Ĵurnalisto – 75 Bunki-cho, Sujaku, Shimokyo-ku, KYOTO, Japanujo.

NEERGAARD Paul – D‑ro de la Kopenhaga Univ. pri agronomio – Direktoro de Sempatologia Instituto por evolulandoj – Gothersgade 158, KØBENHAVN‑K, Danujo.

PUMPR Tomáš – D‑ro de la Praga Univ. pri juro – Ŝtata oficisto – Thälmannova 8, PRAHA‑6, Bubeneč, Ĉeĥoslovakujo.

RAKUŠA Rudolf – Diplomito de instruisto pri pedagogio kaj germana lingvo – Prof. de mezlernejo – Vrbanska c. 5, MARIBOR, Jugoslavujo.

RÉGULO PÉREZ Juan – Licenciito pri klasika filologio – Docento pri lingvistiko ĉe la Univ. de la Laguna; Katedra Prof. De Esperanto ĉe la Univ. de La Laguna. – Apartado 25, LA LAGUNA de TENERIFE, Kanariaj Insuloj, Hispanujo.

ROSBACH Johan Hammond – Lektoro pri lingvoj – Hulderveien 17‑B, SARPSBORG, Norvegujo.

ROSSETTI Reto – Magistro de la Edinburga Univ. pri arto kaj pedagogio – Estro de artepedagogia fako ĉe la Bristola Univ. – 120 Cromwell Road, BRISTOL‑6, Anglujo.

ROTKVIČ Ivo – D‑ro pri juro ĉe la Zagreba Univ. – Administra estro ĉe la Kroata Naturscienca Societo – Cvjetno naselje 21, ZAGREB‑I, Jugoslavujo

SETÄLÄ Vilho – Magistro pri filologio – Verkisto – Esperanto‑tie 4, IRISLAHTI (Helsinki), Finnlando.

SEVAK Gurgeno Grigori – D‑ro pri la armena filologio – Prof. en la Erevana Univ., Membro-korespondanto de la Akademio de Sciencoj de Armenujo – Poŝtkesto 78, EREVAN, Armenujo, Sovet-Unio.

SÖDERBERG Karl Ludvig – Magistro kaj licenciito pri filozofio – Rektoro de ĉiuj ŝtataj kaj komunumaj lernejoj de la Universitata urbo Uppsala – Luthagsesplanaden 15‑A, UPPSALA, Svedujo.

SOLZBACHER Wilhelm A. – D‑ro pri politikaj kaj ekonomikaj sciencoj – Sekciestro de la ŝtata Usona Radiofonio – 6030 Broad Street, Brookmont, WASHINGTON‑16, D.C., Usono.

SONNENFELD Ernesto – Diplomito pri komerco – Emerita reprezentanto por importo – Casilla Correo 620, MONTEVIDEO, Urugvajo.

STØP-BOWITZ Carl – Diplomito pri matematiko kaj naturscienco – Universitata Lektoro, Kuratoro ĉe la Universitata Zoologia Muzeo – Camilla Collets Vei 3, OSLO‑2, Norvegujo.

TÁRKONY Lajos – Abituriento – Pensiita oficisto ministeria –Losonci-utca 15‑III‑2, BUDAPEST‑VIII, Hungarujo.

VILBORG K. Ebbe – D‑ro pri filozofio – Docento pri la greka lingvo ĉe la Univ. de Göteborg – Prästgårdsängen 23, GÖTEBORG‑S, Svedujo.

WARINGHIEN Gaston – Agregaciulo pri lingvistiko – Emerita prof. pri franca lingvo kaj literaturo – 182‑G Av. Rouget-de-Lisle, 94‑VITRY, Francujo.

WONG KENN – D‑ro pri beletristiko – Emerita Prof. ĉe Univ. – 152‑A Prince Edward Road, KOWLOON, Hong-Kong, Britujo.

Akademia Korespondanto por la Teknika Vortaro.

BROISE Auguste – Abituriento – Emerita ŝtata Inĝeniero pri publikaj laboroj – La Madeleine, 27‑NONANCOURT, Francujo.

2. Laŭ la lingvoj.

(La membroj estas klasitaj laŭ la lingvo de la lando, en kiu ili konstante loĝadas; kiam ĝi ne estas ilia naskiĝlingvo aŭ la oficiala komunlingvo de la Unio, ĉi tiu estas montrita per dekstra referenco: tial okazas, ke la sumo de la reprezentantoj de la diversaj lingvoj superas la nombron de la akademianoj.)

I. Ĝermana familio (5 lingvoj, 14 reprezentantoj).
dana: Neergaard
germana: Haferkorn, Lippmann
nederlanda: Cseh*, Faulhaber, de Hoog, Jung** * hungara
norvega: Bugge-Paulsen, Rosbach, Støp-Bowitz ** germana
sveda: Söderberg, Vilborg
II: Slava familio (6 lingvoj, 10 reprezentantoj).
bulgara: Atanasov, Ĝuĝev
ĉeĥa: Pumpr
pola: Hodakowski
rusa: Bokarev
serbokroata: Rotkvič
slovena: Rakuša
III. Latinida familio (4 lingvoj, 8 reprezentantoj).
franca: Albault, Bernard, Waringhien
hispana: Régulo Pérez, Sonnenfeld* * germana
itala: Conterno
portugala: Domingues
IV. Finno-ugra familio (3 lingvoj, 5 reprezentantoj)
estona: Ariste* * rusa
finna: Setälä
hungara: Kalocsay, Tárkony
V. Angla komplekso (9 reprezentantoj).
Anglujo: Boulton, Butler, Collinson, Downes, * kroata
Gregor, Lapenna*, Rossetti** ** itala
Skotlando: Auld
Usono: Solzbacher* * germana
VI. Ekstrem-orienta grupo (2 lingvoj, 4 reprezentantoj).
ĉina: Wong Kenn
japana: Kawasaki, Mijake, Nakamura
VII. Aliaj lingvoj (1 lingvo, 1 reprezentanto).
armena: Sevak* * rusa
3. Laŭ la jaroj.

(La elirjaro estas, por ĉiu Grupo, la lasta jaro de akademianeco de ĉiuj ties membroj. La interkrampaj ciferoj montras sinsekve la naskiĝjaron de la membro, la jaron de lia esperantistiĝo kaj tiun de lia elektiĝo en la Akademion; la kursivaj ciferoj, eventuale troviĝantaj post la du unuaj nombroj, montras la jaron de elektiĝo en la antaŭmilitan Lingvan Komitaton kaj eventuale en ties Akademion. Oni forigis el ĉiu jara nombro la du unuajn ciferojn, pri kiuj ne povas esti dubo.)

GRUPO III. ELIRJARO: 1970. MEMBROJ: 15.

Albault (23 – 39 – 62).
Bokarev (04 – 18 – 62).
Bugge-Paulsen (91 – 07 – 32 – 49).
Butler (84 – 05 – 09 – 49).
Collinson (87 – 04 – 2629 – 49).
Cseh (95 – 10 – 3234 – 49).
Hodakowski (03 – 26 – 30 – 62).
Kalocsay (91 –12 – 22 – 49).
Lippmann (95 – 08 – 2323 – 49).
Setälä (92 – 06 – 2130 – 49).
Solzbacher (07 – 21 – 49).
Støp-Bowitz (13 – 28 – 49).
Vilborg (26 – 40 – 62).
Wong Kenn (98 – 14 – 23 – 62).
Vakanta posteno.

GRUPO I. ELIRJARO: 1973. MEMBROJ: 15.

Atanasov (92 – 08 – 64).
Auld (24 – 34 – 64).
Bernard (07 – 31 – 64).
Downes (92 – 23 – 64).
Faulhaber (93 – 12 – 53).
Jung (92 – 10 – 33 – 49).
Kawasaki (02 – 19 – 33 – 49).
Lapenna (09 – 28 – 53).
Neergaard (07 – 24 – 35 – 49).
Rakuša (93 – 22 – 35 – 49).
Régulo Pérez (14 – 33 – 53).
Rotkvič (01 – 21 – 35 – 49).
Söderberg (03 – 29 – 53).
Sonnenfeld (05 – 28 – 67).
Waringhien (01 – 16 – 2637 – 49).

GRUPO II. ELIRJARO: 1976. MEMBROJ: 15.

Ariste (05 – 21 – 67).
Boulton (24 – 49 – 67).
Conterno (15 – 34 – 64).
Domingues (96 – 09 – 32 – 49).
Gregor (09 – 22 – 64).
Ĝuĝev (02 – 17 – 67).
Haferkorn (96 – 21 – 57).
de Hoog (10 – 37 – 62).
Mijake (01 – 20 – 67).
Nakamura (11 – 29 – 62).
Pumpr (06 – 26 – 62).
Rosbach (21 – 38 – 62).
Rossetti (09 – 28 – 67).
Sevak (04 – 21 – 32 – 64).
Tárkony (02 – 19 – 67).

MEMORPAĜO

Dum la pasintaj kvin jaroj malaperis, bedaŭrataj de siaj kolegoj, jenaj akademianoj:

Stamadiadis Anakreon, greka, mortinta la 24.VII.1964, 94-jara;

* * *

Dalmau Gener, kataluna, m. la 15.IV.1965, 74-jara;

* * *

Obruĉev Sergej Vladimiroviĉ, rusa, m. la 21.VIII.1965, 74-jara;

* * *

La Colla Stefano, itala, m. la 5.II.1966, 76-jara;

* * *

Krestanov Ivan Haralambiev, bulgara, m. la 4.IV.1966, 76-jara;

* * *

Pragano Sigmundo, rumana, m. la 26.XI.1966, 59-jara;

* * *

Isbrucker Johannes Rijk Gerardus, nederlanda, m. la 20.I.1967, 78-jara;

* * *

Baghy Gyula, hungara, m. la 18.III.1967, 76-jara;

* * *

Szilágyi Ferenc, hungara, m. la 1.XII.1967, 72-jara.